Product 09.jpg

THE CHOICES WE MAKE

Bij KEVIN.MURPHY vinden we zorg en een respectvolle behandeling van onze leefomgeving erg belangrijk. We erkennen en herkennen de gevaren en negatieve gevolgen van de klimaatsverandering.

Daarom doen we er alles aan om onze ecologische voetafdruk zo klein als mogelijk te maken. Zo kiezen we bij het vervaardigen van onze verpakkingen altijd voor materialen die recycleerbaar of afbreekbaar zijn. Bij het zoeken naar onze hoogwaardige ingrediënten wordt altijd gekozen voor natuurlijke ingrediënten die afkomstig zijn van duurzame & hernieuwbare bronnen. Bij de keuze van de ingrediënten wordt er ook enkel gekozen voor diegene die op een ecologisch verantwoorde manier worden geoogst, zodat er geen schade wordt aangebracht aan het milieu. We kiezen voor gerecycleerd papier dat werd vervaardigd van eerder gebruikte materialen. Onze verpakkingen zijn vierkant, zodat we niet enkel 40% minder plastic gebruiken, maar het laat ons ook toe onze producten makkelijker te verpakken wanneer we ze verzenden, zo besparen we plaats en verpakkingsmaterialen.

KEVIN.MURPHY is trots op de samenwerking met Al Gore’s klimaatprogramma, The Climate Reality Project. Deze non-profit organisatie richt zich ertoe het grote publiek meer voorlichting te geven over de gevaren van de klimaatswijziging. Via de verspreiding van meer kennis over het klimaat hoopt men mensen bewuster te maken en het probleem van de klimaatsverandering bij de wortel te kunnen aanpakken. KEVIN.MURPHY doneert een deel van zijn opbrengst aan het project om zo bij te dragen tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

We focussen naast natuurbehoud en bescherming van het klimaat, ook op andere vormen van duurzaam ondernemen. THE.HEART.OF.KEVIN.MURPHY is de tak van ons bedrijf waarin we ons richten op andere goede doelen. Zo zijn we de trotse sponsor van Culture is Life, een campagne die er op gericht is Aboriginals in Australië een platform te geven, waardoor ze beter kunnen wegen op beleidsbeslissingen en waardoor het hoge zelfmoordcijfer onder de jonge Aboriginals kan worden teruggedrongen. KEVIN.MURPHY is verder erkend door People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), de grootste organisatie voor dierenrechten ter wereld. KEVIN.MURPHY werd door PETA opgenomen in de lijst van producenten die niet testen op dieren, dit zowel voor het haarverzorgingsgamma als de haarkleuren.

 

Chez KEVIN.MURPHY nous nous soucions de l’environnement et reconnaissons la gravité et la dan-gerosité des changements climatiques. Nous nous efforçons de faire de notre mieux pour aider l’en-vironnement en utilisant des emballages qui sont recyclables ou biodégradables. Pour garantir que la gamme KEVIN.MURPHY est de grande qualité, nous utilisons des ingrédients naturels provenants de sources renouvelables et durables et qui sont récoltés avec des méthodes qui ne causent aucun dommage à l’environnement. Nous avons choisi d’utiliser des emballages de papier qui sont fabriqués à partir de déchets post-consommation et tous nos emballages secondaires sont du papier ou du carton. Nous avons choisi un emballage carré qui occupe moins de volume et consomme 40% moins de plastique, dans le but de prendre moins de place chez soi et moins d’espace dans les décharges.

KEVIN.MURPHY est heureux de collaborer avec le programme de leadership sur le changement climatique de Al Gore “the climate reality project” une organisation mondiale à but non lucratif. “The climate reality project” est dédié à éduquer le public sur la science et les impacts du changement climatique et de travailler vers des solutions dans le monde entier. Kevin est devenu porte parole, en 2011 et chez KEVIN.MURPHY nous nous soucions de l’environnement et reconnaissons la gravité et la dangerosité des changements climatiques. Responsable des messages au travers du réseau de coiffeurs, stylistes et par les ventes des produits aux consommateurs. Comme notre engagement pour l’environnement continue à grandir, LE COEUR DE KEVIN.MURPHY est le domaine dans lequel nous concentrons nos efforts vers les oeuvres de bienfaisance.

LE COEUR DE KEVIN.MURPHY est à but non lucratif et son objectif est de fi nancer les organisations qui ont be- soin d’aide. Par LE COEUR DE KEVIN.MURPHY, nous soutenons fi èrement “la culture est la vie”, une campagne qui a pour but de donner une plate-forme pour les Indigènes et des leaders communautai- res et ainsi infl uencer la conscience publique et politique autour de la prévention des suicides chez les Indigènes. De plus, PEOPLE FOR ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS (PETA), la plus grande organisation de dé- fense des animaux dans le monde a fi èrement accepté KEVIN.MURPHY comme l’une des entreprises dite «sans cruauté». KEVIN.MURPHY ne nuira pas et n’effectuera pas de tests sur les animaux. Nous évitons l’utilisation d’ingrédients qui pourraient nuire aux animaux et à l’environnement.